• 051 20 41 93
  • info@bsrumbeke.be

Secretariaat

Een administratief medewerker heeft ondersteunende taken binnen de school, die zich op diverse vlakken kunnen situeren.
De leerlingenadministratie verzamelen, bijhouden en klasseren van gegevens van leerlingen, personeelsadministratie o.a. door het bijhouden van personeelsgegevens. Een administratief medewerker helpt bij de logistieke organisatie zoals het aanvullen en bestellen van bepaalde materialen. Daarnaast kan men – als rekenplichtige – bijdragen tot een sterke financiĆ«le organisatie binnen de school door te helpen met de opmaak van de begroting, het verzorgen van de algemene boekhouding en toe te zien op de correcte inning en betaling van facturen.

Dankzij een adequate uitvoering van hun taken dragen de administratieve medewerkers bij tot de vlotte werking van de school.

Natalie Lefere 

Boekhouding – Leerlingen- en personeelsadministratie

Blinde Rodenbachstraat 44 – 8800 Roeselare-Rumbeke
tel. 051 20 41 93
Mail Natalie Lefere
Aanwezig op
maandagnamiddag, dinsdagvoormiddag, woensdagvoormiddag, dondernamiddag en vrijdagvoormiddag