• 051 20 41 93
  • bs.rumbeke@g-o.be

Middagmaal

De vermelde prijzen zijn de maximumprijzen die dit jaar kunnen gevraagd worden.
De prijzen worden in september ook meegegeven. De prijzen van de maaltijden worden niet verhoogd. Bij
wijzigingen van de prijzen worden de ouders schriftelijk verwittigd. De prijzen kunnen ook steeds opgevraagd
worden bij de directie.
Warme maaltijden op school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

Kleuters  
Menu: standaard € 2,70
Menu: vegetarisch € 2,70
Menu: zonder varkensvlees (halal) € 2,70
Soep (+ boterhammen van thuis) € 0,85
   
Lager  
Menu: standaard € 3,40
Menu: vegetarisch € 3,40
Menu: zonder varkensvlees (halal) € 3,40
Soep (+ boterhammen van thuis) € 0,90
   
Lunch zonder soep (kleuter als lager) GRATIS (= leerlingen die enkel boterhammen eten op school)

Drankjes: enkel het drinken van puur mineraalwater wordt op school nog toegestaan.
Water is op school gratis te verkrijgen. Het is toegestaan om water mee te brengen naar school. We stimuleren het gebruik van een herbruikbare drinkfles die goed kan afgesloten worden. Op school proberen we zoveel mogelijk afval te vermijden.