• 051 20 41 93
  • info@bsrumbeke.be

Schoolraad

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies.

Hij bestaat uit personeelsleden, ouders, meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school .De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school.

Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven.

Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema’s, specifieke pedagogische activiteiten enz… komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school.

Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig bij een aanvraag tot oprichting van een nieuwe studierichting in de school.

Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz… heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid.

Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

Heb je dus vragen rond het schoolgebeuren (niet pedagogisch), dan kan je ook steeds terecht bij een van de leden.

De schoolraad van onze school is samengesteld uit:

3 leden verkozen door en uit de ouders:

Audrey Gryspeerdt

Bert Vanhuysse

Sarah Vandamme

 

3 leden verkozen door en uit het personeel:

Céline Duyvejonck

Jana Vandendriessche

Shauni Van Maele

 

2 geco√∂pteerde leden uit de lokale sociale,  economische en culturele milieus:

Liesbet Deneire

Francine Storme