• 051 20 41 93
  • info@bsrumbeke.be

ICT-coördinator

ICT is niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij maar het is net zo belangrijk om er zorgzaam mee om te springen. Enerzijds hebben scholen technische ondersteuning nodig, anderzijds moet er ook een pedagogische invulling zijn die moet (ver)leiden tot een verantwoord gebruik van ICT in de schoolpraktijk.

Het is aan de ICT-coördinator om de onderwijsvisie en ICT-visie van de school op elkaar af te stemmen. Daarbij zorgt hij/zij ervoor dat de ICT-middelen doelmatig worden ingezet. De ICT-coördinator is verantwoordelijk voor het ontwikkelen of implementeren van een intranet of digitaal leerplatform.

Hij/zij beheert en beveiligt het interne netwerk en past het aan de behoeften van de gebruikers aan. Zo bezit de ICT-coördinator een sleutelfunctie om het beleidsplan in de praktijk om te zetten.

ICT-coördinator
Netwerken, hardware, software, programmeren, …
Scholengemeenschap BaO Roeselare
Sven Laurier

 

ICT-coördinator
PR-verantwoordelijke, websites, …
Scholengemeenschap BaO Roeselare
Sharon Simaeys