• 051 20 41 93
  • info@bsrumbeke.be

L3

JUF THYRA

In L3 leren we heel wat bij. We starten het schooljaar met getallen tot 100 maar eindigen met getallen tot 1000! Ook cijferen is een nieuwtje die we ten volle oefenen.

Natuurlijk lezen we ook nog veel. We leren vlugger en mooier lezen. Bovendien gaan we voor schrijven en spelling ook nog een stapje verder.

Wist je dat we in L3 af en toe een andere taal spreken? We leren onszelf voorstellen, tellen tot 50, de kleuren en nog veel meer, allemaal in het Frans!

We gaan ieder schooljaar op onderzoek. We ontdekken de geheimen van de natuur of duiken in het verleden. We nemen ook een kijkje in de buurt en worden een kei in techniek!

Wat we zeker niet mogen vergeten is om te bewegen. We doen dit in de lessen turnen maar ook tijdens taal of rekenen. We bereiden toneeltjes voor of zoeken een andere manier om ons expressief te uiten. Schilderen, zingen, het hoort er allemaal bij.

Mail onze klas: Derde Leerjaar