• 051 20 41 93
  • info@bsrumbeke.be

L6

Hallo, welkom in het zesde leerjaar!

De brug naar het secundair, het zetje naar ‘groot worden’, het duwtje naar de toekomst… Nu nog de grootste leerlingen, binnen een paar maanden terug de ‘kleintjes’. Als juf vind ik het vooral belangrijk dat de leerlingen graag naar school komen, dat ze zich goed voelen, dat er een wederzijds vertrouwen is, dat ze bij mij terecht kunnen als ze met iets zitten.

In het zesde leerjaar bouwen we grotendeels verder op het vijfde. Er wordt ook nieuwe leerstof in het zesde aangebracht en geoefend, herhaald, verdiept,… zodanig dat de leerlingen ze goed beheersen.

De instructiemomenten zijn vaak kort, waarna de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen om de leerstof verder in te oefenen. Ondertussen begeleid ik individueel waar nodig. Deze werkwijze wordt vooral toegepast bij wiskunde en taal.

In de Franse les werken we meestal klassikaal, maar soms ook individueel of per twee. De nadruk bij Frans ligt grotendeels op het spreken, de mondelinge interactie. Durf spreken, durf fouten maken. Alleen zo kunnen we onszelf verbeteren. Aan de hand van spreekoefeningen leren de leerlingen zich uitdrukken in het Frans.

Een keer per week brengen een aantal leerlingen van de klas “het nieuws” (actualiteit). Hiervoor hebben ze telkens een week de tijd om het thuis voor te bereiden en in verstaanbare taal voor de klas te brengen. Zo volgen ze ook de dingen die rondom hen gebeuren. Voor W.O. krijgen de leerlingen verschillende boeiende thema’s voorgeschoteld. Wij zijn ook de dierenliefhebbers! 1 week per maand verzorgen wij de dieren op school. We doen ook jaarlijks mee met de vogeltelling.

Op bepaalde momenten in het jaar gaan wij ook eens op bezoek naar het secundair onderwijs. Zo doen wij elk jaar 2 snuffelstages. De leerlingen leren in een boeiende dag de A-stroom en de B-stroom kennen. Al doende ondervinden ze welke richting ze uit willen. Het CLB komt ook uitgebreid uitleggen wat de toekomstplannen voor uw kind kunnen zijn.

Met deze bagage is de stap naar het middelbaar … een fluitje van een cent!

Mail onze klas: Zesde Leerjaar