• 051 20 41 93
  • info@bsrumbeke.be

Naschoolse activiteiten

De school voorziet op bepaalde data een vrijblijvend aanbod van (sport-)activiteiten: b.v. wandelen, voetbal, volleybal- en basketbalinitiatie, atletiek, spel, lopen, … Deze activiteiten worden georganiseerd o.l.v. de leerkracht-sportgangmaker en de L.O.-leerkracht. Er is telkens begeleiding door minstens één leerkracht.

  • De leerlingen volgens steeds de richtlijnen op van de begeleidende leerkracht.
  • De activiteiten kunnen zowel doorgaan op het schooldomein als buiten de school. Bij activiteiten buiten de school gaan we bij korte afstanden te voet. Bij grotere afstanden worden de kinderen vanaf de school met de bus naar de activiteit gevoerd en nadien terug naar school gebracht.
  • De ouders dienen hun kind op te halen op school op het afgesproken tijdstip. Kinderen die niet tijdig worden afgehaald gaan naar de betalende opvang. (dit kan erbij genoteerd worden) Geen prijzen of zo vermelden want dan gelden de prijzen van de opvang.
  • Leerlingen die zonder begeleiding van een ouder naar huis gaan, moeten hiervoor schriftelijke toestemming hebben van de ouders.
  • De ouders moeten hun kind de toelating geven om aan deze activiteiten deel te nemen.
  • De eventuele betaling voor deelname aan de activiteit en/of gebruik van de bus, gebeurt cash en vooraf aan de klastitularis of de leerkracht-sportgangmaker.

De kinderen zijn verzekerd voor gebeurlijke ongevallen.