Opvang & studie

NIEUW! Op woensdagnamiddag is er opvang van 12u00 tot 17u30 !

De school organiseert korte opvang op school alsook studiebegeleiding voor de lagere afdeling. De lange opvang en de opvang tijdens de vakanties gebeurt in samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang KIDZ Rumbeke en i.s.m. de GO!-basisscholen Roeselare. Op school wordt de korte opvang gedaan door de opvangbegeleidster. De leerlingen van de lagere afdeling kunnen in de studie hun huiswerk maken onder begeleiding van een leerkracht.

Prijs: algemeen: €1,20 per begonnen half uur
(opgelet: per beginnend half uur na eindtijd: €2,4 !!!)
Nieuwe regeling!!!: Ouders moeten hun kind(eren) steeds tot bij de opvang brengen of afhalen. Beginuur en/of einduur wordt voorlopig door de ouders afgetekend en dit tot de digitale tool via een tablet wordt ingevoerd.

Ochtendopvang    
elke dag 7.15 -­‐ 8.15 u  betalende voorschoolse opvang (opvangbegeleidster)
elke dag 8.15 -­‐ 8.30 u gratis opvang (leerkracht)
     
Middagopvang    
maandag, dinsdag en vrijdag 12.05 -­‐ 13.40 u gratis opvang (leerkracht)
donderdag 12.30 -­‐ 13.40 u gratis opvang (leerkracht)
woensdag 11.40 -­‐ 12.00 u gratis opvang (leerkracht)
     
Avondopvang/studie    
Kleuters 15.35 -­‐ 16.00 u gratis studie voor alle klassen (leerkracht)
  16.00 -­‐ 17.45 u betalende opvang (opvangbegeleidster)
Lager 15.35 -­‐ 16.00 u gratis korte studie voor L1 en L2 (leerkracht)
  16.00 -­‐ 17.45 u betalende opvang (opvangbegeleidster)
  15.35 -­‐ 16.15 u gratis lange studie voor L3, L4, L5 en L6 (leerkracht)
  16.15 -­‐ 17.45 u betalende opvang (opvangbegeleidster)
Woensdag 12.00 – 17.30 u betalende opvang (opvangbegeleidster)

Prijzen en betalingsregeling opvang en studiebegeleiding

’s Morgens 7.15 -­‐ 8.15 u. € 2,40
  7.45 -­‐ 8.15 u. € 1,20
  8.00 -­‐ 8.15 u. € 0,60
     
’s Avonds korte studie tot 16u: (L1 -­‐ L2) Gratis
  lange studie tot 16u15 (L3 tem L6) Gratis
Opvang 16.00 -­‐ 16.30 u.: € 1,20 16.15 -­‐ 16.30 u.: € 0,60
  16.00 -­‐ 17.00 u.: € 2,40 16.15 -­‐ 17.00 u.: € 1,80
  16.00 -­‐ 17.30 u.: € 3,60 16.15 -­‐ 17.30 u.: € 3,00
  16.00 -­‐ 17.45 u.: € 4,20 16.15 -­‐ 17.45 u.: € 3,60
Woensdag (aangepaste prijzen Opvang minder dan 3 uren: max. € 3,60 Opvang tussen 3 en 4 uren. • van 15.00 – 16.00 u: € 5,30
  van 12.00 – 13.00 u: € 1,20 Opvang tussen 4 en 5 uren • van 16.00 – 17.00 u.: € 7,30
  van 13.00 – 14.00 u: € 2,40 Opvang meer dan 5 uren: € 9,30
  van 14.00 – 15.00 u: € 3,60 van 17.00 – 17.30 u: € 9,30

De leerlingen die om 16u niet zijn afgehaald gaan naar de betalende avondopvang op school.
De kinderen moeten uiterlijk om 17u45 (op woensdag om 17u30) afgehaald worden. Zo niet wordt het bedrag van de opvang verdubbeld: €2,4 per begonnen half uur.
Opvang: Mevr Nancy Pintelon die soms Samira heeft vervangen en die reeds op onze school werkt,
staat in voor de opvang.

Ter info:

  • Wie opvang nodig heeft ’s morgens voor 7u15 of ’s avonds na 17u45 contacteert de directeur.
  • Een combinatie tussen opvang op school en Kidz Zorg Rumbeke is ook mogelijk.
  • Alle betalingen voor de opvang ’s morgens en ’s avonds alsook voor de studiebegeleiding gebeuren via de maandelijkse facturatie. De opvang moet dus niet cash betaald worden. Op die manier kan de school de betalingen bijhouden voor het opmaken van de fiscale attesten.
  • De opvang op school is fiscaal aftrekbaar en dit houdt in dat de ouders in de periode april-mei een fiscaal attest ontvangen om bij hun belastingaangifte te voegen.
  • ’s Morgens worden de kinderen door een begeleidster van KIDZ naar school gebracht en ’s avonds gratis door onze schoolbus naar Kidz Rumbeke gebracht
  • Voor meer info kunt u ook terecht bij de directeur.

 

Opvang in Kidz Rumbeke (vroegere Speelvogel ):

De tarieven voor deze opvang zijn wettelijk bepaald en zijn te bekomen bij de verantwoordelijke van KIDZ. De betaling wordt rechtstreeks geregeld via De Speelvogel.

Contactgegevens

Kidz Rumbeke Administratieve diensten

Louis Leynstraat 56, TEL 051 80 53 00 8800 Rumbeke E-mail: kindzorg@zbroeselare.be

TEL 051 80 53 72

Ouderbijdragen:

De school houdt zich aan de wettelijk vastgelegde bedragen die aan de ouders mogen gevraagd worden voor de aankoop van materiaal of uitstappen in het kader van het verrijken van de lessen en activiteiten.

De scherpe maximumfactuur:

Kleuter: € 45

(voor K3 wordt door de school €5 per kleuter per jaar bijgelegd voor het zwemmen)

Lager: € 90

Bedragen minder scherpe maximumfactuur:

Enkel voor de lagere afdeling: € 440 voor de volledige duur van de schoolloopbaan.

( 2 x GWP + jaarlijks sportklassen voor alle klassen van de lagere afdeling. Dit jaar enkel sportklassen en dit bedraagt max €15 voor de volledige week)