• 051 20 41 93
  • bs.rumbeke@g-o.be

Schoolbus

Binnen de scholengroep Mandel & Leie waartoe onze school behoort, wordt zoals vorig schooljaar voor alle scholen een uniforme prijs gehanteerd voor alle leerlingen die gebruik maken van de schoolbus op weg van en naar school.

PRIJS (geldig vanaf 1 september 2018)

A. Tarief per leerling per schooljaar :

Kleuter € 110/schooljaarabonnement te betalen in 2x € 55
Lager 1-2-3 € 130/schooljaarabonnement te betalen in 2 x € 50 en 1 x € 30
Lager 4-5-6 € 150/schooljaarabonnement te betalen in 3 x € 50
     
Tarief per leerling per week € 15  
Tarief per leerling per rit € 1,50  

We stimuleren onze leerlingen tot duurzame mobiliteit zoals stappen en trappen of indien het niet anders kan bieden we ook busvervoer aan. Wie in de schoolomgeving woont dient zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. De school begrijpt dat stappen en trappen (=te voet of met de fiets) niet voor iedereen mogelijk is. Daarom organiseert de school in samenwerking met de scholen van het GO!-­‐onderwijs Roeselare, gemeenschappelijk leerlingenvervoer. Dit betekent dat ieder kind uit de regio Roeselare, onafhankelijk van de woonplaats maar op een minimum afstand van 1km van de school, gebruik kan maken van het leerlingenvervoer en naar de school van hun keuze kan gaan. Inlichtingen omtrent uurregeling, opstapplaats, … kunt u verkrijgen bij de directeur.
Er wordt gewerkt met vaste gemeenschappelijke opstapplaatsen waarbij we zoveel mogelijk leerlingen uit de nabije buurt samen laten opstappen. Hierdoor kan de bus tijd winnen waardoor de leerlingen minder lang op de bus moeten zitten. De leerlingen moeten 10 min voor tijd klaar staan aan de opstapplaats want de bus wacht niet. Ook dienen de ouders op tijd klaar te staan wanneer de bus de kinderen naar huis brengt. Wanneer ouders niet tijdig aan de afstapplaats staan, worden de leerlingen terug meegebracht naar school en naar de opvang gebracht.
De opvang is betalend. De definitieve route met opstapplaatsen en uren wordt aan de leerlingen die gebruik maken van de bus meegegeven in de loop van de maand september. Op deze manier  kunnen de bussen hun ritten vlotter afleggen.

In de maand september ontvangen de leerlingen een aparte factuur voor het jaarabonnement van de bus. Deze factuur kan in 1 keer betaald worden. Een gespreide betaling dient te gebeuren zoals hierboven vermeld. Indien meerdere kinderen in een gezin gebruik maken van de bus kan een andere spreiding van de betalingen enkel na overleg met de directie. 

B. Bij onvoorziene omstandigheden kan ook een weekkaart gekocht worden. De prijs voor en weekkaart (=één week ’s morgens en ’s avonds met de bus) bedraagt € 15 euro. Het bedrag wordt voorzien op de factuur van de desbetreffende maand.

C. Bij heel occasioneel gebruik van de bus kan er per rit betaald worden. De prijs voor één losse rit (ochtend of avond) bedraagt € 1,5. Het bedrag wordt voorzien op de factuur van de desbetreffende maand. 

Opmerking: Behalve uitzonderlijke situaties en mits toestemming van de directeur worden geen kinderen binnen een straal van 1000 meter opgehaald.