• 051 20 41 93
  • info@bsrumbeke.be

Schoolbus

Binnen Scholengroep 26 waartoe onze school behoort, wordt zoals vorig schooljaar voor alle scholen een uniforme prijs gehanteerd voor alle leerlingen die gebruik maken van de schoolbus op weg van en naar school.

PRIJS

Tarief per leerling per schooljaar :

Kleuter € 200/schooljaar abonnement  
Lager 1-2-3 € 200/schooljaar abonnement  
Lager 4-5-6 € 250/schooljaar abonnement  
     
Tarief per leerling per week € 15  
Tarief per leerling per rit € 1,50  

Voor info i.v.m. gespreide betaling contacteer de directeur. Ook wie instapt gedurende het schooljaar en een jaarabonnement wenst, betaalt de prijs van een jaarabonnement. Meer informatie kunt u steeds bekomen op het secretariaat.  

Kinderen wonende in een straal van 1 km rond de school worden niet opgehaald met de bus. De afstand tussen 2 verschillende stopplaatsen bedraagt minstens 500 m.

Bij ziekte of afwezigheid verwittig Yenka – (de buschauffeur) 0479 98 13 01.
We vragen uitdrukkelijk om Yenka niet voor 6.30u. en niet na 21.00 u. op te bellen of te sms’en.

Sta tijdig op de afgesproken plaats!