Schoolbus

Binnen de scholengroep Mandel & Leie waartoe onze school behoort, wordt zoals vorig schooljaar voor alle scholen een uniforme prijs gehanteerd voor alle leerlingen die gebruik maken van de schoolbus op weg van en naar school.

PRIJS (geldig vanaf 1 september 2019)

A. Tarief per leerling per schooljaar :

Kleuter € 110/schooljaarabonnement  
Lager 1-2-3 € 130/schooljaarabonnement  
Lager 4-5-6 € 150/schooljaarabonnement  
     
Tarief per leerling per week € 15  
Tarief per leerling per rit € 1,50  

De bijdrageregeling ziet er als volgt uit:

  1. Prijs voor een volledig schooljaar per kind:

Kleuter: jaarabonnement: € 110 te betalen in 2 x €55

(op factuur september / Gespreide betaling in september en december)

1ste, 2de en 3de leerjaar : jaarabonnement: €130 te betalen in 2 x € 50 en 1 x € 30

(factuur september / Gespreide betaling in september, november en Januari)

4de, 5de en 6de leerjaar: jaarabonnement: € 150 te betalen in 3 x € 50

(factuur september / Gespreide betaling in september, november en januari)

In de maand september ontvangen de leerlingen  een aparte factuur voor het jaarabonnement van de bus. Deze factuur kan in 1 keer betaald worden. Een gespreide betaling dient te gebeuren zoals hierboven vermeld. Indien meerdere kinderen in een gezin gebruik maken van de bus kan een andere spreiding van de betalingen enkel na overleg met de directie..

  1. Bij onvoorziene omstandigheden kan ook een weekkaart gekocht worden. De prijs voor en weekkaart (=één week ’s morgens en ’s avonds met de bus) bedraagt € 15 euro. Het bedrag wordt voorzien op de factuur van de desbetreffende maand.
  2. Bij heel occasioneel gebruik van de bus kan er per rit betaald worden. De prijs voor één losse rit (ochtend of avond) bedraagt € 1,5. Het bedrag wordt voorzien op de factuur van de desbetreffende maand.

Opmerking: Behalve uitzonderlijke situaties en mits toestemming van de directeur worden geen kinderen binnen een straal van 1000 meter rond de school opgehaald.