• 051 20 41 93
  • bs.rumbeke@g-o.be

Schooluren

Voormiddag Middagpauze Namiddag
8u30 – 10u10: les 12u05 – 13u40 13u40 – 14u30: les
10u10 – 10u25: speeltijd (uitgezonderd op vrijdag en woensdag) 14u30 – 14u45: speeltijd
10u25 – 12u05: les   14u45 – 15u35: les

In de voormiddag eindigen de lessen elke dag om 12u05 enkel op woensdag om 11u40.
In de namiddag starten de lessen om 13u40 enkel op vrijdag starten de lessen om 13u15.
De lessen eindigen elke dag om 15u35, uitgezonderd op woensdag.
Mag ik dan ook iedereen vragen deze uurregeling te respecteren, zowel wat betreft het begin als het einde van
de lestijden. Indien u de leerkrachten wenst te spreken, dan kan dat enkel buiten de lestijden en dit om geen
kostbare onderwijstijd te laten verloren gaan. Aan wie te laat aankomt op school vragen we om de les niet te
storen.