• 051 20 41 93
  • info@bsrumbeke.be

Zorgcoördinator

Mijn opdracht als zorgcoördinator is veel ruimer dan enkel het werken met kinderen. Ons zorgbeleid op school werkt zowel op school-, leerkracht –en kindniveau. Op schoolniveau denk ik mee hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen behouden en verbeteren.

Als zorgcoördinator heb ik overleg met klasleerkrachten, CLB, externe begeleiders (logo, mensen van het revalidatiecentrum, ondersteuningsteam,…) en ouders wanneer dit noodzakelijk is.

Op leerkrachtniveau is er maandelijks overleg tussen de klasleerkracht en mezelf waarin de klaswerking, kinderen of deelleergebieden besproken kunnen worden. Ik volg gedurende het hele schooljaar de zorgkinderen op, waardoor ik op de hoogte ben van de evolutie van de kinderen. Indien nodig wordt het CLB betrokken bij deze besprekingen. Als zorgcoördinator ga ik samen met de klasleerkracht op zoek naar geschikte hulpmiddelen om de kinderen te begeleiden.

De begeleiding op kindniveau gaat als volgt: sommige kinderen hebben extra (soms individuele) begeleiding nodig. In de klassen gebeurt deze begeleiding bijna altijd IN de klas door zowel de zorgleerkracht als de klasleerkracht. Voor ieder kind wordt er een volgsysteem opgesteld. Door regelmatige evaluaties en genormeerde testen (pravoo-testen, toetertesten, CITO-testen, LVS-testen,…) worden de kinderen van dichtbij opgevolgd.

Bij gedrag- en emotionele problemen worden er gesprekken gevoerd met de betrokken leerling(en). Dan wordt er gekeken op welke manier we hen best kunnen ondersteunen. Mijn deur staat altijd open voor een babbel of een luisterend oor. Dit zowel voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

ZORGCOÖRDINATOR  
 
juf Sharka – Zorgcoördinator
tel. 051 20 41 93 – Mail Sharka Verduyn